Polityka prywatności strony https://rankingfirmodszkodwawczych.pl

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej https://rankingfirmodszkodwawczych.pl zwanej dalej: Serwisem i zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i inne informacje dotyczące użytkowników ww. Serwisu.

Prywatność użytkowników odwiedzających Serwis jest dla Spółki szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Helpfind sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wlkp., wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000385405. Zwana dalej „Administratorem”.
 2. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można u Inspektora Ochrony Danych pod ww. adresem lub emailem: [email protected] lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych ul. Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wlkp.
 3. Użytkownik Serwisu może zapytać o ofertę handlową dotyczącą produktów lub usług oferowanych w ramach Administratora za pośrednictwem zamieszczonych na stronie internetowej formularzy. Administrator Serwisu zbiera za pomocą formularza dane osobowe jak imię, numer telefonu w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia za zgodą użytkownika informacji handlowej.
 4. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celach, na podstawie przesłanek oraz przez okres czasu wskazany w poniżej. Podanie danych jest dobrowolne, zaś skutki braku podania danych są szczegółowo wskazane w zależności od celu przetwarzania:
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO) wyrażona poprzez działania potwierdzające. Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na przesłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Podanie numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz automatycznych systemów wywołujących do marketingu bezpośredniego. Nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości przedstawienia oferty handlowej. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu.
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędność do wykonania umowy. Nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy. Dane będą przetwarzane przez czas realizacji umowy.
  • Dane osobowe będą przetwarzanie z uwagi na działania Użytkownika albo Administratora, które mogą powodować powstanie roszczeń cywilnoprawnych związanych z Serwisem lub oferowanymi usługami. Podstawą prawną jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci ustalenia, dochodzenia bądź obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Dane będą przetwarzane do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń zgodnie kodeksie cywilnym albo zaspokojenia roszczeń. Nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Podane dane osobowe udostępnione będą:
  1. podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy;
  2. podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT;
  3. podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeżeli przepisy prawa tego wymagają.
 6. Osobom, których prawa dotyczą, przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawa:
  1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  2. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
  3. usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli: (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia, lub (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu albo (c) administrator nie potrzebuje już danych, a osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO),
  5. przenoszenia swoich danych osobowych(art. 20 RODO),
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO),
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),
 7. Podane dane osobowe będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie nowych usług. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będą weryfikowane przez pracownika bądź współpracownika Administratora.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach w Serwisie.

Polityka plików cookies

Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, Serwis przechowuje zapytania HTTP, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających Serwis (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies, serwer Serwisu Spółki może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

 • IP komputera,
 • informacja zawarta w plikach cookies lub innych podobnych technologiach,
 • dane dotyczące sesji,
 • dane przeglądarki internetowej,
 • dane dotyczące urządzenia,
 • dane dotyczące aktywności w Serwisie.

Wykorzystywanie plików Cookies

Serwis wykorzystuje cookies w następujących celach:

 • tworzenie analizy i statystyk, których zadaniem jest pomóc zrozumieć to, w jaki sposób Serwis jest wykorzystywany. Dzięki temu możliwe jest stałe udoskonalanie zawartości oraz struktur stron, tak aby odpowiadały potrzebom Użytkowników;
 • optymalizacji stron internetowych;
 • mierzenia czy prowadzone akcje działań marketingowych są skuteczne, a treści i formy reklam dopasowane oraz wyświetlane na stronach Usługodawcy;
 • zapamiętywania, czy użytkownik zgodził się bądź nie na np. pokazywanie danej treści.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Odnośniki do innych stron

W Serwisie znajdują się również odnośniki do innych stron WWW. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

Bezpieczeństwo informacji

Spółka stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe Użytkownika były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

Zmiany w polityce prywatności

Helpfind sp. z o.o. może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach w Serwisie.