Jak powstał nasz ranking?

Sprawdź, w jaki sposób jest obliczana końcowa ocena dla firmy, która znajduje się w naszym rankingu.

Ranking firm odszkodowawczych został stworzony dzięki opiniom użytkowników mediów społecznościowych takich jak: Facebook, Google, Panorama Firm. Opiera się na wiarygodnych danych pozostawionych w sieci przez użytkowników. Dzięki stworzonemu przez nas algorytmowi jesteśmy w stanie obliczyć, która z firm cieszy się największym zaufaniem.

1.

Pobieramy opinie na temat firm, które są zebrane z różnych witryn internetowych

logo Facebooka logo Google logo Panorama Firm
2.

Dla każdego z tych portali zostaje wyliczona średnia ważona. Jest ona liczona według wzoru:

sr_wazona
  • H - współczynnik wiarygodności
  • X - podstawa logarytmu
3.

Porządkowane zostają oceny cząstkowe (oceny dla portali) poprzez ich liniową transformację wg wzoru:

sr_arytmetyczna_znormalizowana_v2
4.

Wyliczona zostaje ocena końcowa wg wzoru:

sr_arytmetyczna
5.

Otrzymany wynik jest porządkowany do przedziału [1,10] przez liniową transformację oceny końcowej wg wzoru:

sr_arytmetyczna_znormalizowana
  • OK_MAX - maksymalna ocena końcowa uzyskana w rankingu
  • OK_MIN - minimanlna ocena końcowa uzyskana w rankingu
  • N_MAX - przyjęta nowa maksymalna wartość (10)
  • N_MIN - przyjęta nowa minimalna wartość (1)
6.

Przyjęte wartości:

  • H - 1.6
  • X - 10
  • WAGA GOOGLE - 1
  • WAGA FACEBOOK - 1
  • WAGA PANORAMA FIRM - 1
  • WYMAGANA LICZBA OCEN DO WIARYGODNOŚCI GOOGLE - 50
  • WYMAGANA LICZBA OCEN DO WIARYGODNOŚCI FACEBOOK - 50
  • WYMAGANA LICZBA OCEN DO WIARYGODNOŚCI PANORAMA FIRM - 50