Usługi firm skupujących szkodę są coraz bardziej popularne oraz z powodzeniem uzyskują wyższą dopłatę dla osób, które są poszkodowane i zdecydują się na sprzedaż szkody innemu podmiotowi. Już od jakiegoś czasu ubezpieczyciele mają nie lada problem z tym rodzajem firm. Należy zadać sobie pytanie: czy korzystanie z takiej pomocy jest opłacalne i jak często takie sprawy kończą się uzyskaniem wyższego odszkodowania?

Odszkodowanie za wypadek

Rynek odszkodowawczy już od jakiegoś czasu przeżywa istne zatrzęsienie spraw, które są związane z zaniżonymi odszkodowaniami. Również wśród Klientów wzrasta świadomość tego, że mają prawo do wyższej dopłaty do odszkodowań, z czego korzystają.

Oczywiście zaniżone odszkodowanie ma miejsce w większości kosztorysów, a osoby poszkodowane nie są nawet świadome, że wystąpiło u nich zaniżenie. Tutaj z pomocą przychodzą firmy, które zajmują się odkupem takich szkód.

Pomimo tego, że osoby poszkodowane dobrze orientują się w tematyce odszkodowawczej, to z wyobrażeniem tego, jak działają takie firmy, jest już trochę gorzej. Najważniejszym dokumentem, dzięki któremu będzie można zweryfikować, czy miało miejsce zaniżenie szkody, jest kosztorys naprawy pojazdu. Jest to dokument prawny, w którym wyszczególnione zostają wszystkie czynności, jakie zostały podjęte, aby doprowadzić pojazd do stanu sprzed wypadku.

Jest to oczywiście niemożliwe, ponieważ takie auto po wypadku traci automatycznie na wartości. W przypadku zaniżonego kosztorysu to firma skupująca szkodę nabywa daną wierzytelność w imieniu poszkodowanego.

W jaki sposób sporządzić umowę?

Dlatego scedowanie umowy pomiędzy cedentem a cesjonariuszem jest korzystnym rozwiązaniem dla osoby, która ma do odsprzedania wierzytelność. W momencie podpisania umowy dotychczasowy właściciel przestaje nim być, a firma ją odkupująca w imieniu klienta będzie występować o należne mu środki. Poszkodowany nie musi się martwić formalnościami, których musiałby dopilnować osobiście. Dlatego skup odkup szkody jest dobrym rozwiązaniem.

Mają miejsce sytuacje, gdy cedent będzie chciał zrezygnować z tej formy pomocy i odstąpić od umowy. Wówczas regulacje, które formułują odstąpienie od umowy, inaczej będą definiowały prawo o prawach konsumenta według przepisów Unii Europejskiej, a inaczej w polskim Kodeksie cywilnym. Ważne są jedynie te, które nie naruszają funkcjonowania prawa polskiego i mogą być zgodnie z nim zastosowane.

Firmy skupujące szkodę co warto o nich wiedziećźródło: materiały własne redakcji

Jak wygląda proces likwidacji szkody?

Pierwszą rzeczą, jaką musi zrobić poszkodowany jest zgłoszenie sprawy do zakładu ubezpieczeń. Ten wyznacza rzeczoznawcę, który przyjedzie wycenić szkodę i następuje sporządzenie kosztorysu i wypłata należnych środków. W 99% przypadków odszkodowanie jest zaniżone. Jednak osoba poszkodowana nie ma narzędzi, ani dostatecznej wiedzy żeby sprawdzić, czy wystąpiło zaniżenie. Jeśli chce mieć pewność, musi poprzeć to odpowiednimi dowodami.

Odkup szkody będzie możliwy wyłącznie przy szkodach na pojeździe rozliczonych kosztorysowo. Nie ma takiej możliwości w przypadku rozliczeń na podstawie faktur czy bezgotówkowo. Oznacza to, że cała szkoda została naprawiona, a wypłata nastąpiła na podstawie poniesionych kosztów. Nie jest możliwy odkup odszkodowań przy szkodach osobowych. Skup odkup odszkodowań to coraz popularniejsza forma uzyskania dopłaty do swojego odszkodowania.

W momencie sprzedaży szkody nie może upłynąć więcej niż 3 lata, ponieważ tyle wynosi okres przedawnienia. W przypadku szkód, gdzie czyn określony został jako przestępstwo okres ten jest dłuższy i wynosi 20 lat.

Firmy skupujące szkodę- kiedy się to opłaca?

Nie każda osoba ma na tyle sił- psychicznych czy finansowych, żeby skierowanie swojej szkody i sprawy oddelegować na drogę sądową- stąd właśnie rosnące zainteresowanie firm, które skupują szkody. Nie zawsze opłacalne jest kierowanie sprawy do Sądu, ponieważ potencjalna kwota może być za niska i będzie ona niekorzystna dla poszkodowanego.

Wielu poszkodowanych zastanawia się, ile zapłaci za usługi, które oferują im inne firmy skupujące szkody. Każda z firm prowadzi różną politykę i ma przeróżną formę rozliczania z klientem: od widełek procentowych, poprzez stałe stawki, czy nawet indywidualne ustalenia dotyczące skupu szkody.

Nie możemy mówić więc tutaj o stałej formie rozliczenia. Niewątpliwie taka forma współpracy z firmą skupującą szkodę jest dla poszkodowanego najbardziej opłacalna. Powierzenie sprawy dla firmy zajmującej się skupem i odkupem może być szansą na odzyskanie większej kwoty odszkodowania, które powinno przecież w całości pokryć wszystkie straty, jakich doświadczył poszkodowany.