Twój klient spóźnia się z zapłatą za wykonaną usługę lub sprzedany towar? Taka sytuacja z pewnością nie sprzyja sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Na szczęście możesz odzyskać swoje pieniądze w sposób szybki i profesjonalny. Sprawdź, jak to zrobić.

Firma windykacyjna - co to jest?

Problem niezapłaconych faktur jest niezmiennie jednym z głównych powodów powstania zatorów płatniczych w firmie. Gdy czas mija, a kontrahent w dalszym ciągu unika zapłaty, należy niezwłocznie rozpocząć windykację należności.

Windykacja to zespół czynności, które mają za zadanie odzyskać na rzecz swojego zleceniodawcy dług.

Jako że doświadczenie pokazuje, iż w pojedynkę jest ona nieopłacalna, najlepiej rozważyć skorzystanie z usług podmiotu zewnętrznego, jakim jest firma windykacyjna.

Firmy windykacyjne mają na celu dochodzenie roszczeń w imieniu wierzyciela za pomocą specjalnych środków, które określono w przepisach prawnych danego kraju.

Funkcjonowanie firm windykacyjnych wynika z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Firmy windykacyjne lub kancelarie prawno-windykacyjne mogą ściągać dług od osoby zadłużonej, na dwóch etapach:

Pierwszym z nich będzie zawsze próba dobrowolnego skłonienia dłużnika do spłaty zobowiązania. Druga zaś rozpoczynana jest, gdy pomimo windykacji polubownej, nie udało

się odzyskać należności.

Co może pracownik firmy windykacyjnej?

Wszystkie działania podejmowane przez firmę zawodowo ściągającą długi, muszą być zgodne z normami etycznymi, a także z obowiązującym prawem. Kwestia ta regulowana jest przez art. 5 k.c., który wprost wskazuje na to, w jaki sposób firmy windykacyjne mogą odzyskiwać pieniądze od dłużnika:

 • wysłanie przypomnień o zaległościach w spłacie (SMS, e-mail, telefon, poczta tradycyjna),
 • dostarczenie przedsądowego wezwania do zapłaty,
 • publikacja danych dłużnika w rejestrze biur informacji gospodarczych,
 • windykacja terenowa
 • windykacja sądowo-egzekucyjna.

Jak działają firmy windykacyjne?

Windykacja należności nie jest prosta. Żeby przeprowadzić ją efektywnie, warto rozważyć współpracę z firmami lub kancelariami, które zrobią to z zaangażowaniem, zachowując dobre relacje z klientem.

Schemat całej procedury wygląda następująco:

 1. Powstanie zadłużenia.
 2. Analiza sprawy.
 3. Windykacja polubowna.
 4. Windykacja sądowo-egzekucyjna.

Dlaczego warto zlecić odzyskanie długu firmie windykacyjnej?

Nie ma czego ukrywać — wynajęcie firmy zewnętrznej to najlepsze wyjście dla osoby posiadającej dłużnika. Jest tak, ponieważ zwykle wierzyciel nie posiada wystarczających umiejętności i wiedzy, które pozwolą mu na skuteczne dochodzić swoich roszczeń.

Zalet współpracy z firmami windykacyjnymi jest wiele, a o to niektóre z nich:

 • doskonała wiedza z zakresu prawa i ekonomii,
 • odpowiedni repertuar narzędzi,
 • strategie indywidualne dobrane do każdej sprawy,
 • kompetencja i doświadczenie,
 • wysoka skuteczność,
 • działania z zachowaniem zasad etycznych,
 • możliwość windykacji na koszt dłużnika,
 • szeroka oferta.

Warto również wspomnieć o tym, że większość firm pobiera prowizję tylko wtedy, kiedy uda im się odzyskać dług. To niezwykle korzystne dla wierzycieli, którzy i tak ponoszą duże straty związane z zahamowaniem płynności finansowej przedsiębiorstwa.