37

Firma Odszkodowawcza

Lege Artis

ul. Szlak 8, 31-161 Kraków

2.4/10.0 (ocena w rankingu)

4.9/5.0
15 opinii

0.0/5.0
0 opinii

0.0/5.0
0 opinii

Osoby polecające

100%

Opinie pozytywne

like
15

Opinie negatywne

dislike
0

Opis działalności

Kancelaria została stworzona przez zespół rad­ców praw­nych, praw­ni­ków oraz spe­cja­li­stów ds. likwi­da­cji szkód. Od 2008 roku Firma spe­cja­li­zu­je się w docho­dze­niu rosz­czeń odszko­do­waw­czych od firm ubez­pie­cze­nio­wych. Pro­wa­dzi w imie­niu Klienta cały pro­ces likwi­da­cji szkody, a w przy­padku, gdy uzy­skane odszko­do­wa­nie jest nie­za­do­wa­la­jące, repre­zen­tu­je Klienta w pro­ce­sie cywil­nym o zapłatę prze­ciwko fir­mie ubez­pie­cze­nio­wej. Obsza­r dzia­łań obejmuje teren całego kraju. Kancelaria ma na swoim koncie kilkadziesiąt wygranych spraw Klientów. Firma reprezentuje poszkodowanego oraz jego rodzinę w trakcie całego procesu ulikwidowania szkody. Występuje do Policji lub Prokuratury o udostępnienie danych sprawcy zdarzenia wraz z podaniem firmy ubezpieczeniowej, w której zawarł polisę OC. Spo­rzą­dza w imie­niu Poszko­do­wa­nego wnio­sek do firmy ubez­pie­cze­nio­wej z odpo­wied­nimi rosz­cze­niami finan­so­wymi: zadość­uczy­nie­nie za ból i cier­pie­nie, odszko­do­wa­nie, opieka osób trze­cich, renta ali­men­ta­cyjna, renta uzu­peł­nia­jąca, zadość­uczy­nie­nie po stra­cie osoby bli­skiej, sto­sowne odszko­do­wa­nie po stra­cie osoby bliskiej. Kancelaria prowadzi także negocjacje ugodowe.

Firmy odszkodowawcze wg prawników i radców prawnych

Firma Siedziba
32 Biuro Obsługi Szkód Komunikacyjnych D-K-M Marek Krajewski Legnica
33 Altis Odszkodowania Kielce
34 Kancelaria Prawnicza Kiliński Toruń
35 Centrum Odszkodowań DRB Sp. z o.o. Legnica
36 MEDITOR Kancelaria Odszkodowawcza Wrocław
37 Lege Artis Kraków
38 SALUTARIS SP. Z O.O. Sopot
39 EGF Centrum Odszkodowań Sp. z o. o. Legnica
40 RESO Europa Service Sp. z o.o. Suwałki
41 EUCERO Sp. z o.o. Zielona Góra
42 Helper Odszkodowania Strzelin

Opinie klientów

Google

Joanna Swara

Jun 29, 2021
Google

Vladimir Lupka

Apr 25, 2021
Google

EWA GÓRALKA

Szybko i profesjonalnie.

Mar 4, 2021
Google

dzejkob lanyja

Super ludzie oraz podejście do klienta z empatią,polecam serdecznie!

Jan 4, 2021
Google

Łukasz Dańda

Jan 3, 2021
Google

Monika

Jan 1, 2021
Google

Piotr Napora

Bardzo profesjonalna obsługa. Świetni Fachowcy, pomagający wszystkim myślącym ludziom w tych trudnych czasach. Polecam!!!

Jan 1, 2021
Google

Przemysław Pytlik

Walcząca kancelaria.

Jan 1, 2021
Google

Marta blll

Najlepsza Kancelaria Adwokacka na świecie. Pełen profesjonalizm, zainteresowanie klientem i przede wszystkim walka o prawdę, w tym całym bezprawiu!

Jan 1, 2021
Google

Łukasz Gałka

Świetni ludzie, znają się na swojej robocie i pomagą każdemu. Ogromny podziw i szacunek za często bezinteresowną pomoc niesioną słabym jednostkom w tych bandyckich czasach!

Jan 1, 2021

Artykuły i porady

Odkup szkody w internecie. Dlaczego warto skorzystać?

Dzisiaj odkup szkody możliwy jest również w Internecie, gdzie coraz częściej przenoszą się usługi prawne. Dzięki temu uzyskanie odszkodowania jest łatwiejsze i szybsze niż przy tradycyjnej pomocy prawników.

Skup szkód komunikacyjnych w jaki sposób wybrać firmę?

Skup szkód komunikacyjnych należy się każdemu kierowcy, dlatego usługi te cieszą się coraz większą popularnością. Sprzedający swoją szkodę może liczyć na pełne wsparcie ze strony kancelarii również, jeśli sprawa znajdzie się na wokandzie sądowej.

Kiedy należy Ci się dopłata do odszkodowania -praktyczne porady

Dopłata do odszkodowania przysługuje osobom, którym została wypłacona zaniżona kwota odszkodowania za szkodę na pojeździe. Mają one wtedy prawo do uzyskania większej kwoty. Musi jednak zostać spełnionych kilka warunków żeby ubiegać się o dopłatę.

Firmy skupujące szkody - czy warto je wybierać i czym się kierować?

Firmy skupujące szkody są pomocne dla osób, które mają problem z uzyskaniem dla siebie wyższego odszkodowania. Odkup szkód będzie możliwy wyłącznie przy szkodach na pojeździe rozliczonych kosztorysowo. Nie ma takiej możliwości w przypadku rozliczeń na podstawie faktur czy bezgotówkowo.